18. 8. 2023

Vědci pro zdraví populace aneb první rok národních výzkumných institutů EXCELES

Medical Tribune, 23. 3. 2023
„Jsme přesvědčeni, že inovativní a komplexní systém pro hodnocení nanoléčiv, který jsme navrhli a jenž zohledňuje přípravu polymeru, možné zvyšování výrobních šarží, protinádorovou účinnost, toxicitu a akumulaci v nádoru, je klíčový pro výběr klinicky relevantních terapeutik,“ říká RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, jehož laboratoř je součástí Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR).
24. 3. 2023

Polymerní terapeutika z AV ČR – účinná a bezpečná nanoléčiva?

Medical Tribune, 23. 3. 2023
„Jsme přesvědčeni, že inovativní a komplexní systém pro hodnocení nanoléčiv, který jsme navrhli a jenž zohledňuje přípravu polymeru, možné zvyšování výrobních šarží, protinádorovou účinnost, toxicitu a akumulaci v nádoru, je klíčový pro výběr klinicky relevantních terapeutik,“ říká RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, jehož laboratoř je součástí Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR).
22. 12. 2022

Komplexně o onkologickém výzkumu v ČR

Medical Tribune, 22. 12. 2022
Začátkem prosince se v Olomouci uskutečnilo setkání více než dvou stovek výzkumníků zabývajících se problematikou nádorových onemocnění – 17th Czech Annual Cancer Research Meeting. Nejen na to, o jakých novinkách z oblasti molekulární patologie, prediktivní onkologie, výzkumu a vývoje diagnostických postupů či protinádorových léčiv se diskutovalo, jsme se zeptali jednoho z hlavních vědeckých koordinátorů doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D., ředitele Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Lékařské fakulty Univerzity Palackého a lékařského ředitele Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR).
6. 10. 2022

NÚVR má ambici přinášet lepší koordinaci i efektivitu onkologického výzkumu

Medical Tribune, 6. 10. 2022
Lepší diagnostika, léčba, nové patenty, publikace, certifikované metody, expertní doporučení. To vše a především významný pokrok v boji s onkologickými onemocněními by měl přinést Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) – největší projekt akademické onkologie v dějinách země. NÚVR propojuje 71 excelentních výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Brně a Olomouci. Financování projektu je zajištěno částkou takřka 1,5 miliardy korun z prostředků EU – Next Generation EU, a to v rámci programu EXCELES Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
29. 9. 2022

Národní ústav pro výzkum rakoviny je největší projekt akademické onkologie

Žurnál Online, 29. 9. 2022
Výzkum umožňující lepší diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění, podpora mladých vědců i zvýšení povědomí o významu medicínského výzkumu patří mezi cíle nově založeného Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR), který propojuje 71 excelentních výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Brně a Olomouci. Marián Hajdúch z Lékařské fakulty UP je jeho lékařským ředitelem.
29. 9. 2022

NPO podpoří vznik Národního ústavu pro výzkum rakoviny

MŠMT, 29. 9. 2022
V pondělí 26. září 2022 byl široké veřejnosti představen prestižní a výjimečný projekt Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) podporovaný z Národního plánu obnovy prostřednictvím programu Exceles. Vytvoření NÚVR zlepší koordinaci, strategii a efektivitu výzkumu i přípravu nových odborníků, což povede k vyšší kvalitě a mezinárodní kompetitivnosti onkologického výzkumu ČR.
26. 9. 2022

Zlepšit léčbu rakoviny má za cíl spolupráce vědců v novém národním ústavu

ČTK, 26. 9. 2022
Zlepšit do budoucna diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). Ústav propojuje 71 výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Olomouci a Brně. Do konce roku 2025 na něj má jít asi 1,5 miliardy korun z evropských peněz programu Exceles, kterým ministerstvo školství podporuje špičkový výzkum. Zástupci projektu dnes NÚVR představili novinářům. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) uvedl, že fungování ústavu by měl stát zajistit i po roce 2025.
26. 9. 2022

Zlepšit léčbu rakoviny má za cíl spolupráce vědců v novém národním ústavu

Zdravotnický deník, 26. 9. 2022
Zlepšit do budoucna diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). Ústav propojuje 71 výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Olomouci a Brně. Do konce roku 2025 na něj má jít asi 1,5 miliardy korun z evropských peněz programu Exceles, kterým ministerstvo školství podporuje špičkový výzkum. Zástupci projektu dnes NÚVR představili novinářům. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) uvedl, že fungování ústavu by měl stát zajistit i po roce 2025.
26. 9. 2022

Národní ústav pro výzkum rakoviny spojuje pracoviště z celé ČR

AV ČR, 26. 9. 2022
Výzkum umožňující lepší diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění, podpora mladých vědců i zvýšení povědomí o významu medicínského výzkumu patří mezi cíle nově založeného Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). NÚVR propojuje 71 excelentních výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Olomouci a Brně. Ústav je financován z prostředků Evropské unie – Next Generation EU, a to částkou 1,4 miliardy korun v rámci programu EXCELES Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
26. 9. 2022

Výsledky z laboratoří v praxi. Vznikl nový český institut pro výzkum rakoviny

ČT24, 26. 9. 2022
Zlepšit diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). Ústav propojuje 71 výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Olomouci a Brně. Do konce roku 2025 na něj má jít asi 1,5 miliardy korun z evropských peněz programu Exceles, kterým ministerstvo školství podporuje špičkový výzkum. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) uvedl, že fungování ústavu by měl stát zajistit i po roce 2025.
25. 7. 2022

Aleksi Šedo: NÚVR je největší projekt akademické onkologie

Vědavýzkum.cz, 25. 7. 2022
Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) je „největší“ pětinou programu EXCELES, podpořeného ministerstvem školství, a profesor Aleksi Šedo jeho hlavním řešitelem. Jedenáct institucí – provádějících excelentní výzkum v onkologii – v něm spojí své kapacity na dobu tří a půl let. Činnost zahájily počátkem června 2022.
16. 6. 2022

V Česku vzniká „National Cancer Institute“, národní autorita pro výzkum rakoviny

Medical Tribune, 16. 6. 2022
Tři hlavní uzly v Praze, Brně a Olomouci, jedenáct výzkumných pracovišť, 71 týmů s výrazným zastoupením zahraničních a mladých výzkumníků. Více než 600 klasifikovatelných výstupů, z toho minimálně 400 publikací, navíc ze dvou třetin uveřejněných v impaktovaných časopisech patřících do prvního kvartilu. Bezpochyby se jedná o největší projekt akademické onkologie v dějinách České republiky. Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR), na který bylo z prostředků Národního plánu obnovy (NPO) – konkrétně z programu EXCELES ministerstva školství – alokováno téměř 1,5 miliardy korun pro období tří a půl roku, má však i další ambice. Kromě kvalitních výsledků, které povedou ke zlepšení diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, se chce stát skutečnou národní autoritou v dané oblasti. Autoritou, která bude poskytovat kvalifikovanou expertizu zdravotníkům, politikům nebo třeba pacientským organizacím a která zvýší povědomí veřejnosti o důležitosti výzkumu nejen v onkologii.