28. 5. 2024

Nádory pod drobnohledem aneb co (ne)víte o extracelulárních vezikulech?

Medical Tribune, 28. 5. 2024
Určitá kontroverze spojená s extracelulárními vezikuly je dána mimo jiné trochu překotným vývojem v oboru. Řada lidí měla příliš vysoká očekávání, která se opírala o v minulosti nepříliš standardizované experimenty. Proto se nyní snažíme o lepší praxi ve výzkumu, která je nutná nejen pro kredit oboru, ale i pro přenesení příslibů extracelulárních vezikulů do klinické praxe.
28. 5. 2024

Vědci přišli na způsob, jak zřetelněji označovat mozkové nádory

ČTK, 24. 5. 2024
Nový objev vědců pomáhá lépe odlišit nádory v mozku od zdravé tkáně. Popsali molekulární sondy, které v blízkosti nádoru začnou světélkovat a vytvoří výrazný kontrast. Díky tomu mohou neurochirurgové odstranit nádor co nejvíce a s minimem zdravé tkáně. Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) o tom informoval v tiskové zprávě. Výsledky česko-americké spolupráce publikoval v březnu odborný časopis Journal of Neurosurgery.
24. 5. 2024

Objev českých vědců chirurgům rozsvítí mozkové nádory

Způsob, jak přesněji označit mozkové nádory, představili ve společné publikaci výzkumné týmy Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR) a Stanfordské univerzity. Vědci popsali molekulární sondy, které v blízkosti nádoru začnou světélkovat a vytvoří výrazný kontrast se zdravou tkání.
7. 5. 2024

Molekulárně cílená sonda pro lepší perioperační vizualizaci glioblastomu

Medical Tribune, 7. 5. 2024
Výzkumníci z Národního ústavu pro výzkum rakoviny ve spolupráci s kolegy ze Spojených států identifikovali cílené molekulární sondy, které se specificky aktivují v nádorové tkáni glioblastomu – nejčastějšího zhoubného nádoru mozku u člověka. Neurochirurgům by tak do budoucna mohly tyto sondy umožnit lepší vizualizaci nádoru a jeho přesnější odstranění.
30. 4. 2024

Dá se zabránit rakovině?

Podcast Jadrná věda, 24. 4. 2024
Jadrná věda se zaměřila na výzkum rakoviny a hledání cest pro její diagnostiku a léčbu. V prvním podcastu na toto téma jsme mluvili s Petrem Buškem a Ivanem Melezínkem z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK. Oba zároveň působí v NÚVR.
30. 4. 2024

Jak spolu nádorové buňky komunikují a proč se rakovina vrací?

Svět ženy.cz, 28. 4. 2024
Počet onkologických pacientů narůstá a mnoha lidem, kteří si úspěšně prošli léčbou, se onemocnění vrací. Proč tomu tak je a jaké možnosti léčby má současná medicína? To vysvětluje v našem rozhovoru profesor Aleksi Šedo, ředitel NÚVR.
12. 4. 2024

Sabotáž v buněčných elektrárnách – slibný český koncept protinádorové léčby

Medical Tribune, 12. 4. 2023
Výzkumná skupina prof. Ing. Jiřího Neužila, CSc., z Biotechnologického ústavu AV ČR a Národního ústavu pro výzkum rakoviny ve spolupráci s dalšími pracovišti syntetizovala mitochondriálně cílený tamoxifen značený TPP+ (MitoTam), celosvětově dosud jediný lék svého druhu v klinickém výzkumu.
15. 8. 2023

Vědci pro zdraví populace aneb první rok národních výzkumných institutů EXCELES

Medical Tribune, 15. 8. 2023
Na podporu excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví bylo v červnu, respektive v červenci loňského roku zahájeno pět velkých projektů v rámci programu EXCELES Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), které jsou po dobu cca 3,5 roku financovány cestou Národního plánu obnovy (NPO) z prostředků Next Generation EU.
17. 4. 2023

Změní čeští vědci paradigma léčby „high‑risk“ myelodysplastického syndromu?

Medical Tribune, 13. 4. 2023
Je tomu více než půl roku, co byly v časopise Blood Cancer Journal publikovány výsledky akademické prospektivní randomizované klinické studie, jež byla organizována díky spolupráci centra BIOCEV a I. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a která přinesla inovativní přístup k léčbě pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) v přechodu do akutní myeloidní leukémie (AML).
24. 3. 2023

Polymerní terapeutika z AV ČR – účinná a bezpečná nanoléčiva?

Medical Tribune, 23. 3. 2023
Jsme přesvědčeni, že inovativní a komplexní systém pro hodnocení nanoléčiv, který jsme navrhli a jenž zohledňuje přípravu polymeru, možné zvyšování výrobních šarží, protinádorovou účinnost, toxicitu a akumulaci v nádoru, je klíčový pro výběr klinicky relevantních terapeutik,“ říká RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, jehož laboratoř je součástí Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR).
6. 10. 2022

NÚVR má ambici přinášet lepší koordinaci i efektivitu onkologického výzkumu

Medical Tribune, 6. 10. 2022
Lepší diagnostika, léčba, nové patenty, publikace, certifikované metody, expertní doporučení. To vše a především významný pokrok v boji s onkologickými onemocněními by měl přinést Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) – největší projekt akademické onkologie v dějinách země.
29. 9. 2022

Národní ústav pro výzkum rakoviny je největší projekt akademické onkologie

Žurnál Online, 29. 9. 2022
Výzkum umožňující lepší diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění, podpora mladých vědců i zvýšení povědomí o významu medicínského výzkumu patří mezi cíle nově založeného Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR), který propojuje 71 excelentních výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Brně a Olomouci. Marián Hajdúch z Lékařské fakulty UP je jeho lékařským ředitelem.
26. 9. 2022

Zlepšit léčbu rakoviny má za cíl spolupráce vědců v novém národním ústavu

ČTK, 26. 9. 2022
Zlepšit do budoucna diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). Do konce roku 2025 na něj má jít asi 1,5 miliardy korun z evropských peněz programu Exceles, kterým ministerstvo školství podporuje špičkový výzkum. Zástupci projektu dnes NÚVR představili novinářům. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) uvedl, že fungování ústavu by měl stát zajistit i po roce 2025.
26. 9. 2022

Zlepšit léčbu rakoviny má za cíl spolupráce vědců v novém národním ústavu

Zdravotnický deník, 26. 9. 2022
Zlepšit do budoucna diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). Do konce roku 2025 na něj má jít asi 1,5 miliardy korun z evropských peněz programu Exceles, kterým ministerstvo školství podporuje špičkový výzkum.
26. 9. 2022

Národní ústav pro výzkum rakoviny spojuje pracoviště z celé ČR

AV ČR, 26. 9. 2022
Výzkum umožňující lepší diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění, podpora mladých vědců i zvýšení povědomí o významu medicínského výzkumu patří mezi cíle nově založeného Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). NÚVR propojuje 71 excelentních výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Olomouci a Brně. Ústav je financován z prostředků Evropské unie – Next Generation EU, a to částkou 1,4 miliardy korun v rámci programu EXCELES Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
26. 9. 2022

Výsledky z laboratoří v praxi. Vznikl nový český institut pro výzkum rakoviny

ČT24, 26. 9. 2022
Zlepšit diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). Ústav propojuje 71 výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Olomouci a Brně.
25. 7. 2022

Aleksi Šedo: NÚVR je největší projekt akademické onkologie

Vědavýzkum.cz, 25. 7. 2022
Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) je „největší“ pětinou programu EXCELES, podpořeného ministerstvem školství, a profesor Aleksi Šedo jeho hlavním řešitelem. Jedenáct institucí – provádějících excelentní výzkum v onkologii – v něm spojí své kapacity na dobu tří a půl let. Činnost zahájily počátkem června 2022.
16. 6. 2022

V Česku vzniká „National Cancer Institute“, národní autorita pro výzkum rakoviny

Medical Tribune, 16. 6. 2022
Tři hlavní uzly v Praze, Brně a Olomouci, jedenáct výzkumných pracovišť, 71 týmů s výrazným zastoupením zahraničních a mladých výzkumníků. Více než 600 klasifikovatelných výstupů, z toho minimálně 400 publikací, navíc ze dvou třetin uveřejněných v impaktovaných časopisech patřících do prvního kvartilu.