Kromě velkých evropských a českých výzkumných infrastruktur bude Národní ústav pro výzkum rakoviny spolupracovat také s některými fakultními nemocnicemi, farmaceutickými či biotechnologickými firmami, pacientskými organizacemi a mnoha dalšími partnery.

Velké výzkumné infrastruktury

Výzkumné týmy NÚVR intenzivně využívají infrastruktury z Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR.

Klinická pracoviště – Komplexní onkologická centra

Výzkumné týmy NÚVR spolupracují s významnými Komplexními onkologickými centry.
 • Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava

Další partneři

 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

 • Klastr medicinální chemie a chemické biologie MedChemBio

 • Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika

 • BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

 • IntellMed, s.r.o.

 • Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

 • oncomed manufacturing a.s.

 • CGB laboratoř a.s.