12. 4. 2024

Výzkumný program 4: Včasná detekce a prevence nádorů

Jaké jsou hlavní cíle jednoho z výzkumných programů NÚVR? Jak se daří je naplňovat? A jakých úspěchů se vašim kolegům a skupinám zapojeným do výzkumu v oblasti časné detekce a prevence nádorů již podařilo dosáhnout? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v článku, který připravili hlavní vedoucí tohoto programu Petr Džubák a Marek Svoboda.