27. 3. 2024

Nové Ph.D. programy pohledem vědců různých generací

Zeptali jsme se vašich kolegů, jak vnímají vznik dvou nových mezioborových doktorských studijních programů – Molekulární a translační medicína na Univerzitě Palackého a Experimentální a klinická onkologie na Univerzitě Karlově –, které zaštiťuje NÚVR.