Aktuality

18. 8. 2023

Vědci pro zdraví populace aneb první rok národních výzkumných institutů EXCELES

Medical Tribune, 23. 3. 2023
„Jsme přesvědčeni, že inovativní a komplexní systém pro hodnocení nanoléčiv, který jsme navrhli a jenž zohledňuje přípravu polymeru, možné zvyšování výrobních šarží, protinádorovou účinnost, toxicitu a akumulaci v nádoru, je klíčový pro výběr klinicky relevantních terapeutik,“ říká RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, jehož laboratoř je součástí Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR).
24. 3. 2023

Polymerní terapeutika z AV ČR – účinná a bezpečná nanoléčiva?

Medical Tribune, 23. 3. 2023
„Jsme přesvědčeni, že inovativní a komplexní systém pro hodnocení nanoléčiv, který jsme navrhli a jenž zohledňuje přípravu polymeru, možné zvyšování výrobních šarží, protinádorovou účinnost, toxicitu a akumulaci v nádoru, je klíčový pro výběr klinicky relevantních terapeutik,“ říká RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, jehož laboratoř je součástí Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR).
22. 12. 2022

Komplexně o onkologickém výzkumu v ČR

Medical Tribune, 22. 12. 2022
Začátkem prosince se v Olomouci uskutečnilo setkání více než dvou stovek výzkumníků zabývajících se problematikou nádorových onemocnění – 17th Czech Annual Cancer Research Meeting. Nejen na to, o jakých novinkách z oblasti molekulární patologie, prediktivní onkologie, výzkumu a vývoje diagnostických postupů či protinádorových léčiv se diskutovalo, jsme se zeptali jednoho z hlavních vědeckých koordinátorů doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D., ředitele Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Lékařské fakulty Univerzity Palackého a lékařského ředitele Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR).
6. 10. 2022

NÚVR má ambici přinášet lepší koordinaci i efektivitu onkologického výzkumu

Medical Tribune, 6. 10. 2022
Lepší diagnostika, léčba, nové patenty, publikace, certifikované metody, expertní doporučení. To vše a především významný pokrok v boji s onkologickými onemocněními by měl přinést Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) – největší projekt akademické onkologie v dějinách země. NÚVR propojuje 71 excelentních výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Brně a Olomouci. Financování projektu je zajištěno částkou takřka 1,5 miliardy korun z prostředků EU – Next Generation EU, a to v rámci programu EXCELES Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
29. 9. 2022

Národní ústav pro výzkum rakoviny je největší projekt akademické onkologie

Žurnál Online, 29. 9. 2022
Výzkum umožňující lepší diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění, podpora mladých vědců i zvýšení povědomí o významu medicínského výzkumu patří mezi cíle nově založeného Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR), který propojuje 71 excelentních výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Brně a Olomouci. Marián Hajdúch z Lékařské fakulty UP je jeho lékařským ředitelem.