V Česku vzniká „National Cancer Institute“, národní autorita pro výzkum rakoviny

Aleksi Šedo: NÚVR je největší projekt akademické onkologie
25. 7. 2022