Výsledky z laboratoří v praxi. Vznikl nový český institut pro výzkum rakoviny