NPO podpoří vznik Národního ústavu pro výzkum rakoviny