• Aleksi Šedo
  Biomedicínská věda hledá pomoc pro pacienty, kterým klinická medicína zatím pomoci neumí.
  Aleksi Šedo
 • Ondřej Slabý
  Onkologický výzkum, který skutečně pomáhá, je vždy založen na intenzivní mezioborové spolupráci.
  Ondřej Slabý
 • Marián Hajdúch
  Každý den naše výzkumné týmy dělají malé pokroky v diagnostice i léčbě rakoviny – a boj s tímto nepřítelem nikdy nevzdají.
  Marián Hajdúch

Propojení špičkového výzkumu a vzdělávání v onkologii

3uzly

Praha, Brno a Olomouc

5

výzkumných programů

11

výzkumných institucí

71

výzkumných týmů

1cíl

pokrok v boji s rakovinou

O nás


Výzkum nádorových onemocnění, který zaujímá přibližně 25 % celého biomedicínského výzkumu v ČR, má u nás dlouholetou tradici a jeho současné výsledky jsou v mezinárodním srovnání nadprůměrné.


Více

Aktuálně

16. 7. 2024

Jak naučit rakovinu „slušnějšímu chování“

Dosavadní protinádorová léčba má za cíl zabít co nejvíce rakovinných buněk v těle. Bohužel to ne vždy funguje stoprocentně – najdou se nádorové buňky, které léčbu přežijí, stanou se vůči ní odolnými a tuto výhodu předají i svým „potomkům“.
11. 7. 2024

Mezi buňky s Petrem a Bárou Výmolovými

Oba se podílejí na studiích, které popisují, jak se nádorová buňka, její stavba, její růst, její okolí liší od té zdravé. Oba patří k nastupují vědecké generaci, pro kterou je samozřejmostí sbírat zkušenosti v zahraničí. Oba jsou součástí jednoho z týmů Národního ústavu pro výzkum rakoviny, pracují ve stejné laboratoři a mají i společné příjmení. Petr a Barbora Výmolovi v další epizodě podcastu Mezi buňky přibližují, jak mladý manželský pár vnímá podmínky pro vědeckou kariéru v Česku. 

Spolupráce


Kromě velkých evropských a českých vědeckých infrastruktur bude Národní ústav pro výzkum rakoviny spolupracovat také s některými fakultními nemocnicemi, farmaceutickými či biotechnologickými firmami, pacientskými organizacemi a mnoha dalšími partnery.


Podrobnosti

 

Klíčoví lidé