Vědci pro zdraví populace aneb první rok národních výzkumných institutů EXCELES