Změní čeští vědci paradigma léčby „high‑risk“ myelodysplastického syndromu?